top of page
Algemene voorwaarden
 1. Alle afspraken van sessies dienen kosteloos minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd wordt het bedrag in rekening gebracht. er geen tegoedbonnen of terugbetalingen gedaan.

 2. Bij het laat komen op de afspraak, zal de behandeling sessie(s) ingekort worden. De reden is om de sessie van anderen niet te verstoren.

 3. Wanneer tijdig wegens omstandigheden de sessie(s) moeten worden geannuleerd kan er zonder verdere kosten de afspraak verplaatst worden. De klant is zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.

 4. Afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, kunnen wij geen restitutie terugbetalingen doen en geen tegoedbonnen afgeven.

 5. Het betreden van BeKind by Barbara is op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reacties, vermissing of schade aan jouw eigendom.

 6. Gasten met huiduitslag, besmettelijke ziektes, open wonden, onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen wordt de toegang geweigerd.

 7. Mocht je een les van een workshop missen, worden de handelingen herhaald in de volgende les.

 8. Mocht de klant een afspraak hebben voor een zwangerschapsmassage maar bij bevalling voor die tijd, mag de massage zonder verdere kosten afgezegd worden.

 9. Mocht er zonder bericht niet op je afspraak verschijnen, zullen wij het volledige bedrag aan je factureren.

 10. Cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij BeKind by Barbara kunnen gebruikt worden bij sessies of aanschaf producten.

 11. Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Het is niet mogelijk om een tegoedbon te ontvangen van de aanbetaling.

 12. Meer-rittenkaarten die niet gebruikt worden kunnen niet teruggenomen worden. Wel kun je deze door derden laten gebruiken.

 13. Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum.

 14. Mocht je het bedrag van de Cadeaubon niet in één keer opmaken, mag je deze meenemen voor een volgende keer. We geven geen restbedrag terug.

 15. Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal BeKind by Barbara vragen om persoonlijke gegevens (het invullen van een intakeformulier). Dit om een zo goed mogelijke behandeling of sessie uit te voeren. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er (bij minderjarige) en zal niet aan derden uitgegeven worden.

 16. Voor het behandelen van een baby zal te allen tijde een ouder of verzorger ouder dan 18 jaar aanwezig zijn.

 17. Binnen BeKind by Barbara gaan wij allen respectvol met elkaar om. Indien dit niet het geval is en er ontstaat een onaangename sfeer heeft BeKind by Barbara het recht mensen te weigeren of te verwijderen uit de ruimte.

 18. Het is ten strengste verboden producten aan het bad toe te voegen, indien de klant/ wederpartij dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorberekend worden naar de wederpartij

 19. De ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de baby’s.

 20. BeKind by Barbara is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid.

 21. BeKind by Barbara is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van BeKind by Barbara dekking biedt.

 22. BeKind by Barbara zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.

 23. Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 24. BeKind by Barbara is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoek raken van kleding, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van onze Baby Spa.

 25. Wij zijn niet aansprakelijk aan of met voertuigen van de Wederpartij, diens Gast(en) en/of derden die zich op het terrein van BeKind by Barbara bevinden

 26. Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.

bottom of page